Berichten

Geneesmiddelentekorten en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars: De feiten

Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geschonken aan het feit dat door artsen voorgeschreven geneesmiddelen soms niet door apothekers aan de patiënt afgeleverd konden worden. Vaak werd gesuggereerd dat het preferentiebeleid van zorgverzekeraars aan dit probleem ten grondslag lag. De feiten zijn echter anders.

Onderzoek

Als representatieve bron voor onderzoek naar tekorten heeft GLN de website van Farmanco gebruikt. Deze website wordt beheerd door de KNMP. Wanneer apothekers een bepaald geneesmiddel niet kunnen verkrijgen, kunnen zij dit melden bij Farmanco. Farmanco doet dan aanvullend onderzoek en plaatst de melding alsmede het resultaat van hun onderzoek op de Farmanco-website.

Waarnemingen

Peildatum van het GLN- onderzoek was 8 december 2016. Daarbij zijn de volgende feiten vastgesteld:

  • Op die datum vermeldde de Farmanco-website 341 verschillende geneesmiddelen (werkzame stof en sterkte)
  • 77 geneesmiddelen zijn door de fabrikant of leverancier uit de handel genomen maar die vielen niet onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar
  • 69 middelen betreffen merkgeneesmiddelen die niet onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar vallen.
  • 150 geneesmiddelen betreffen generieke geneesmiddelen en grondstoffen die niet onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar vallen
  • 45 geneesmiddelen betreffen generieke geneesmiddelen die wel onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar vallen, maar in 22 gevallen was het aangewezen preferente middel wel beschikbaar.
  • Voor de 23 preferente geneesmiddelen die niet beschikbaar waren, was er slechts in 2 gevallen geen vergelijkbaar product als vervanging beschikbaar (zelfde werkzame stof en sterkte)

Conclusies

  • Tekorten worden niet specifiek veroorzaakt door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars
  • Tekorten komen voor bij alle soorten geneesmiddelen: zowel merkgeneesmiddelen als generieke geneesmiddelen
  • Preferente geneesmiddelen vormen slechts een klein deel (23 van de 341 = 6%) van de meldingen op de peildatum van de Farmanco website, hiervoor waren in 21 gevallen vergelijkbare generieke geneesmiddelen beschikbaar
  • Voor de niet beschikbare merkgeneesmiddelen was nooit een gelijk vervangend product beschikbaar.