Wie zijn wij?

Generieke Leveranciers Nederland (GLN) is een vereniging waarbinnen zeven leveranciers van generieke geneesmiddelen zich verzameld hebben.

Wat zijn generieke geneesmiddelen?

Een generiek geneesmiddel (in Vlaanderen meestal generisch geneesmiddel) is een geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof of stoffen bevat als een oorspronkelijk op de markt gebracht merkgeneesmiddel. Het wordt geproduceerd door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het oorspronkelijke merk heeft ontwikkeld.

Een nieuw geneesmiddel wordt doorgaans door een specifieke fabrikant ontwikkeld. In de meeste gevallen krijgt deze fabrikant een aantal jaren octrooibescherming. Gedurende deze periode mag het betreffende geneesmiddel door niemand anders nagemaakt worden en in de handel gebracht worden. Zodra de octrooibescherming is afgelopen, mag zo’n geneesmiddel ook door andere gemaakt worden.

Generieke geneesmiddelen moeten in Nederland aan precies dezelfde eisen op het gebied van samenstelling en veiligheid voldoen als het oorspronkelijke merkgeneesmiddel.

Wat is de rol van GLN-leden op het gebied van de generieke geneesmiddelen?

Uit de naam van GLN (Generieke Leveranciers Nederland) valt al af te leiden dat de leden zich vooral en sommigen uitsluitend richten op het op de markt brengen van generieke geneesmiddelen. Dat gebeurt overigens niet alleen door leden van GLN.
GLN-leden maken over de door hun in de handel gebrachte geneesmiddelen afspraken over een faire prijs met zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten voor een groot deel van de geneesmiddelen in Nederland beheerst worden.

Daar waar de prijs van een geneesmiddel gedurende de periode van octrooibescherming vaak nogal hoog is, dalen ze na afloop van het octrooi en het op de markt komen van generieke varianten fors.

Het bestuur van GLN

bestaat uit

Jan Broeren

Voorzitter

Dirk-jan Nieuwsma

Secretaris

Pedro Jie Sam Foek

Penningmeester

De leden van de GLN

© Copyright - Generieke Leveranciers Nederland